اجلاس و همایش های داخلی و بین المللی

اجلاس و همایش ها

 • تامین خودروهای تشریفاتی میهمانان ویژه عراق وزارت نیرو
 • تامین خودرو های تشریفاتی اولین کنفرانس بین المللی مبلمان و دکوراسیون داخلی و گردشگری
 • قرار داد تامین خودرو های تشریفاتی سالانه وزارت نیرو
 • قرارداد تامین خودرو های تشریفاتی سالانه موسسه علی و علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 • قرارداد سالانه تامین خودرو های تشریفاتی و ایاب و ذهاب شرکت کناف ایران
 • تامین خودرو های تشریفاتی دومین همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران سال 87
 • تامین خودرو های تشریفاتی هفتمین همایش چهره های ماندگار سال 87
 • تامین خودرو های تشریفاتی همایش قلب و عروق سال 87
 • تامین خودرو های تشریفاتی اجلاس سمپوزیوم مکانیک سنگ سال 87
 • تامین خودرو های تشریفاتی همایش مکتب شیراز آذر 87
 • تامین خودرو های تشریفاتی سبک و سنگین اولین اجلاس شهرداران پایتخت ها و کلان سهری آسیای آذر 87
 • تامین خودرو های تشریفاتی سبک و سنگین سومین اجلاس وزرای امور اقتصادی و دارای کشورهای عضو اکو دی ماه 87
 • قرار داد سالانه تامین خودرو های تشریفاتی ایاب و ذهاب شرکت دنون سحر
 • قرار داد سالانه تامین خودرو های تشریفاتی ایاب و ذهاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشوری
 • قرار داد سالانه تامین خودرو های تشریفاتی ایاب و ذهاب قطار مسافربری رجاء
 • تامین خودروهای تشریفاتی دومین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران اسفند 87
 • تامین خودروهای تشریفاتی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین و غزه قربانی جنایت ( انتفاضه ) اسفند 87
 • تامین خودروهای تشریفاتی دومین اجلاس وزرای بهداشت عضو کشورهای اسلامی اسفند 87
 • تامین خودروهای تشریفاتی همایش بزرگ ایرانیان مقیم خارج از کشور
 • تامین خودرو های تشریفاتی سبک و سنگین اجلاس دادستان های کشور اسلامی فروردین 88
 • تامین خودرو های تشریفاتی سبک و سنگین تشریفاتی اجلاس بین المللی خلیج فارس فروردین 88
 • تامین خودرو های تشریفاتی سبک و سنگین تشریفاتی اجلاس جامعه جراحان فروردین 88
 • تامین خودرو های تشریفاتی سومین اجلاس بین المللی وزرای امور زنان کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی در ماه 89
 • تامین خودرو های تشریفاتی تشریفات اجلاس جشن جهانی نوروز فروردین ماه 90
 • تامین خودرو های تشریفاتی مسابقات کاپ ریاست جمهوری موی تای درکیش
 • تامین خودرو های تشریفاتی اجلاس D8 در اردیبهشت 90
 • تامین خودرو های تشریفاتی اجلاس مبارزه با تروریسم در اردیبهشت 90
 • تامین خودرو های تشریفاتی اجلاس وزرای محیط زیست اکو در اردیبهشت 90
 • تامین خودروهای اجلاس جهان بدون تروریستی در تهران تابستان 90
 • همایش بین امللی شعرای ایران و جهان
 • پنجمین کنفرانس بین المللی قدس و حمایت از حقوق مردم فلسطین
 • اجلاس بیداری اسلامی
 • پیمانکار حمل و نقل وزرات امور خارجهپیمان کار حمل و نقل وزارت نیرو
 • پیمانکار حمل و نقل وزارت جهاد کشاورزی

تمامی رانندگان این موسسه مجهز به لباس فرم متحد الشکل و دارای تسلط کامل به زبان انگلیس

 • تامین خودرو های تشریفاتی اولین اجلاس فقر زدایی و توسعه پایدار کمیته امداد امام خمینی (ره)
 • تامین خودرو های تشریفاتی آموزشگاه نظامی نزاجا
 • تامین خودرو های تشریفاتی انجمن پزشکان در کیش
 • تامین خودرو های تشریفاتی اولین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران
 • تامین خودرو های تشریفاتی اجلاس بزرگ سران کشور های غیر متعهد
 • تامین خودرو های تشریفاتی همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری شهریور 86
 • تامین خودرو های تشریفاتی اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد شهریور 86
 • تامین خودرو های تشریفاتی مجمع مجالس آسیایی شورای اجرایی شهریور 86
 • تامین خودرو های تشریفاتی دومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر مهر 86
 • تامین خودرو های تشریفاتی پانزدهمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران آبان 86
 • تامین خودرو های تشریفاتی دومین نشست مجمع عمومی مجالس آسیایی 86
 • تامین خودرو های تشریفاتی همایش فرصت های تجاری ایران و آفریقا آبان 86
 • تامین خودرو های تشریفاتی اجلاس وزارت بهداشت مدیترانه شرقی آبان 86
 • تامین خودرو های تشریفاتی سبک و سنگین اجلاس روسای قوه قضاییه کشورهای اسلامی آذر 86
 • تامین خودرو های تشریفاتی مراسم افتتاحیه سالن همایشهای برج میلاد بهمن 86
 • تامین خودرو های تشریفاتی مراسم ثبت ملی نوروز باستانی در اسفند 86
 • تامین خودرو های تشریفاتی اجلاس بین المللی چابهار و ترانزیت شرق
 • تامین خودرو های تشریفاتی اجلاس بین المللی عراق وزارت نیرو
 • تامین خودرو های تشریفاتی سنگین سازمان مناطق آزاد کیش در ایام نوروز (32 دستگاه مینی بوس هیوندا)
 • تامین خودرو های تشریفاتی اجلاس بین المللی پوست
 • تامین خودرو های تشریفاتی اجلاس بین المللی تهران جیرفت
 • تامین خودرو های تشریفاتی فرهنگستان هنر آذر 86