تامین تجهیزات سنگین و نیمه سنگین

تامین تجهیزات سنگین و نیمه سنگین

تامین تجهیزات سنگین و نیمه سنگین از پیش بینی های ضروری در اجلاس بزرگ چند جانبه و نمایشگاهای بین المللی می باشد

بهره گیری از این تجهیزات غالبا جهت نقل و انتقال و جابجایی در موارد ذیل می باشد:

حمل باز مقامات از پاویون فرودگاه به هتل و بالعکس

جابجایی ماشین آلات صنعنی و حفاظتی

خودرو های کوچک و بزرگ و حمل هرنوع تجهیزات و ماشین آلات از استان تهران به استان های دیگر

کانتینر های چند منظوره برای گروه های نگهبانی ، دبیرخانه ای، پایگاه اطلاع رسانی و انفورماتیک قرارگیری اتاقکی ایمن جهت نگهداری لوازم شخصی قبل از ورود به محل اجلاس ، سازه های سالن های نمایشگاهی

جایگذاری ملزومات سنگین وزن جهت زیباسازی محوطه در برگزاری اجلاس یا همایش ، تامین روشنایی محوطه