تقدیرنامه ها و مجوزها

07
18
photo_2019-07-07_14-12-30
WhatsApp Image 2019-11-09 at 18.56.48
تقدیر-نامه-مدیر-اجرائی-معاونت-تشریفات-723x1024
تقدیر-نامه-حاجی-معاونت-تشریفات-و-اجرائی--719x1024
اجلاس-سران-جنبش-عدم-تعهد-724x1024
جواز-کسب-حاج-اقا-e1557212585239-1024x745
جواز-کسب-برج-سایه-e1557212631513-1024x741
جواز-خانم-دکتر-e1557212670260-1024x744
گواهینامه-شرکت-همابش-افرینان-جاوید-e1557212561743-1024x727
فرمانده-سپاهتقدیر-نامه-709x1024
قائم-مقام-محترم-ستاد-با-مواد-مخدر-702x1024
17
گواهینامه-وزارت-بهداشت-e1557212535169-1024x746
لوح-تقدیر-حاجی-735x1024
لوح-تقدیر-رئیس-قهوه-خانه-داران-729x1024
خانم-دکتر-2-726x1024
خانم-دکتر-723x1024
خانم-دکتر-امور-اجتماعی--738x1024
خانم-دکتر-معاون-امور-اجتماعی-691x1024
رئیس-اداره-پشتیبانی-726x1024
شرکت-زیمنس-سهامی-خاص-746x1024
16
14
001-745x1024
حکم-قهرمانی-حاجی-717x1024
حکم-مسئولیت-731x1024
حکم-مسئولیتفرمانده-حوزه-بسیج-726x1024
تقدیر-نامه-رئیس-اداره-پشتیبانی--732x1024
تقدیر-نامه-فرمانده-ناحیه-مقاومت-بسیج-729x1024
20
تقدیرنامه-معاون-اداره-کل-نیروی-انسانی-741x1024
تقدیر-نامه-موسسه-حقوقی-عدل-پویان-زرین-722x1024
تقدیر-نامه-وزارت-امور-خارجه-738x1024
تقدیر-نامه-حاجی-رئیس-اتاق-اصناف-ایران-722x1024
تقدیر-نامه-حاجی-فرمانده-سپاه-707x1024
تقدیر-نامه-حاجی-محسن-سرخو-699x1024
002-745x1024
تقدیر-نامه-خانم-دکتر-730x1024
تقدیر-نامه-رئیس-اتحادیه-کامیونداران-746x1024
تشکر-از-خانم-دکتر-713x1024
تقدیر-نامه-1-716x1024
تقدیر-نامه-3-722x1024
تقدیر-نامه-انجمن-فیزیکدانان-722x1024
تقدیر-نامه-حاجی-پلیس-راهنمایی-745x1024
تقدیر-نامه-حاجیحسین-ساجدی-746x1024
22
77
990002
vali-1024x688
15
اداره-حمل-و-نقل-شرکت-ایرانخودرو-734x1024
2-833x1024
08
12
13
1-746x1024