نمایندگی انحصاری GelobeX

نماندگی انحصاری GLOBEX

در تهران

تحویل 3 الی 5 روز در محل

 

صرفه جویی در هزینه حمل تا میزان حداقل 25% در مقایسه با سایر شرکت های سرویس حمل سریع.

دریافت و تحویل محصولات بدون در نظر گرفتن بعد مسافت و بدون هزینه های اضافی .

سرویس دارو، حمل سریع و تحویل به موقع دارو، سرویس مخصوص برای دارو های ویژه با شرایط حمل مربوط به آنها مانند همراه بودن با یخ و …

انجان خدمات گمرکی و اخذ مجوز های مربوطه از وزارت خانه ها و سازمان های ذیربط در صورت لزوم