خودرو های اداری

تامین بخش خودروهای اداری و ایاب و ذهاب کارخانجات و ادارات دولتی و وزارت خانه ها در کلیه سطوح اعم از درون و برون شهری و سرویس در تهران بزرگ و یا خارج از محدوده استان تهران و سایر نقاط کشور تامین انواع خودرو های اداری اعم از سواری مینی بوس ، اتوبوس در انواع مختلف .

و همچنین تامین انجام ماموریت های اداری کارفرما.