وظایف رانندگان

موضوع

سابقه کار

2سال به عنوان راننده تشریفات

آشنایی با شهر و اماکن تفریحی و مهم منطقه

آشنایی با اصول خدمات میهمان نوازی و آداب معاشرت

آشنایی با زبان انگلیسی

دارای گواهینامه پایه دوم رانندگی

درای سلامت جسمانی

دارای روابط عمومی و فن بیان قوی

دارای ظاهری آراسته

دریافت برنامه نو دستور کار از مشمول پذیرش

رعایت مقررات ایمنی بهداشتی و اداری

در صورت لزوم انجام کارهای مربوطه

انجام اقدامات لازم به منظور تحویل و تحول خودرو

انجام بازدید و کنترل روزانه از خودداری در اختیار به منظور حصول اطمینان از  آمادگی آن

مراقبت به هنگام رانندگی به منظور جلوگیری از بروز حوادث احتمالی

رعایت استاندارد های فنی لازم در حین استفاده از خودرو های در اختیار

همکاری در انجام تعمیرات جزئی خودرو از قبیل تعویض روغن ، کرسیکاری و غیره

گزارش فورت آشکالات فنی خودرو و محصولات به هنگام خرابی در جاده ها تا زمان اعزام به تعمیرگاه

کنترل و آزمایش خودرو پس از انجام تعمیرات به منظورحصول اطمینان از صحت تعمیرات

نظافت داخلی اطاق و شتشوی بدنه خودرو طبق برنامه تعیین شده

پاسخگویی قبول مسئولیت کامل در قبال هر گونه خسارت و با خودروهای در اختیار در صورت تشخیص تقصیر از طرف راننده

Read more...