اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات استان تهران

 

عنوان: مناقصه تامین 85 دستگاه خودرو

مناقصه گزار: نفت مناطق مرکزی ایران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر:1794946

تاریخ انتشار:1400/03/27

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین 85 دستگاه خودرو 24 ساعته

مبلغ برآورد مالی:141,698,000,000 ریال

مبلغ تضمین:6,733,960,000 ریال

شماره تماس: 02187524436

رسانه منتشر کننده:سایت های اینترنتی

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه بخشی از عملیات کندن ، بارگیری و حمل خاک نخاله

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر:1795428

تاریخ انتشار:1400/03/27

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:1400/04/07

دسته بندی ها: ابنيه و ساختمان-تخريب ساختمان، گودبرداري و خاکبرداري-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه بخشی از عملیات کندن ، بارگیری و حمل خاک نخاله و مصالح نامناسب به گود مجاز، واقع در تهران (پروژه چهارباغ)،

آدرس: تهران – اتوبان همت غرب به شرق – بعد از تقاطع اتوبان مدرس – نرسیده به خروجی حقانی

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین:453,000,000 ریال

شماره تماس: 09365069426

رسانه منتشر کننده:دنیای اقتصاد

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها نمایندگی توزیع مرسولات پستی

مناقصه گزار: منطقه پستی جنوب استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر:1795449

تاریخ انتشار:1400/03/27

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:1400/03/30

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها نمایندگی توزیع مرسولات پستی روستاهای محمدآباد‌

شماره تماس: 021-55953300

رسانه منتشر کننده:ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارسال مرسولات پستی

مناقصه گزار: نهاد کتابخانه های عمومی کشور

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر:1795804

تاریخ انتشار:1400/03/27

شماره آگهی:۲۰۰۰۰۰۵۳۷۳۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد:1400/04/02

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصۀ عمومی یک‌مرحله‌ای ارسال مرسولات پستی (نشریه واقلام فرهنگی))
طبق اسناد مناقصه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده:ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارسال مرسولات پستی (کتاب)

مناقصه گزار: نهاد کتابخانه های عمومی کشور

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر:1795809

تاریخ انتشار:1400/03/27

شماره آگهی:۲۰۰۰۰۰۵۳۷۳۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد:1400/04/02

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصۀ عمومی یک‌مرحله‌ای ارسال مرسولات پستی (کتاب)
طبق اسناد مناقصه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده:ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تعداد 310 خودرو به همراه راننده

مناقصه گزار: فرمانداری شهریار

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر:1795843

تاریخ انتشار:1400/03/27

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:1400/03/30

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها تعداد 310 خودرو به همراه راننده

شماره تماس: 021-65225057

رسانه منتشر کننده:ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام بهینه سازی فضای انبار مرکزی

مناقصه گزار: انتقال خون ایران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر:1795906

تاریخ انتشار:1400/03/27

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:1400/03/31

دسته بندی ها: ابنيه و ساختمان-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها انجام بهینه سازی فضای انبار مرکزی سازمان انتقال خون ایران

شماره تماس: 021-82052259

رسانه منتشر کننده:ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها کرایه خودرو

مناقصه گزار: فرمانداری قدس

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر:1795960

تاریخ انتشار:1400/03/27

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:1400/03/30

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها کرایه خودرو برای روز انتخابات سال 1400 و تامین کننده باید در شهرستان قدس

شماره تماس: 021-46820500

رسانه منتشر کننده:ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام خدمات نقلیه

مناقصه گزار: صندوق نوآوری و شکوفایی

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر:1796048

تاریخ انتشار:1400/03/27

شماره آگهی:۲۰۰۰۰۹۳۵۹۶۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد:1400/04/01

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی دو مرحله ای عبارتست ازانجام خدمات نقلیه درماموریت های درون شهری وبرون شهری کارکنان برای انجام کارهای جاری صندوق
انجام خدمات نقلیه در ماموریت های درون شهری و برون شهری کارکنان را با استفاده از 15 دستگاه خودروی سواری مدل بالای سال 95

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده:ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جهت کرایه خودرو

مناقصه گزار: فرمانداری بهارستان

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر:1796056

تاریخ انتشار:1400/03/27

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:1400/03/30

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها جهت کرایه خودرو در روز انتخابات و تامین کننده

شماره تماس: 021-56384480

رسانه منتشر کننده:ستاد ایران

توضیحات:

Read more...